Een nieuw huis kopen: waar moet je op letten?

Hoera, een nieuw huis! Je bent er helemaal van overtuigd dat je dáár wil wonen. Tijd voor de koopovereenkomst…

Maar voordat je die ondertekent: wat moet daar allemaal in staan? En wat zijn jouw rechten? Ik zet het voor je op een rij.

Afspraken

In de schriftelijke koopovereenkomst staan alle afspraken over de koop van een woning. Wat zijn de belangrijkste?

 • Persoonlijke gegevens van zowel de verkoper als de koper
 • Alle gegevens over de woning
 • De koopsom van de woning
 • Financieringsvoorbehoud
 • De overdrachtsdatum
 • Regeling over gebreken
 • Ontbindende voorwaarden

Bedenktijd

De koop is een feit, als jullie beiden de koopovereenkomst hebben ondertekend. De verkoper van de woning heeft daarna geen bedenktijd meer. Jij als koper nog wel: drie dagen.

De bedenktijd start om 00:00 uur van de dag nadat je een ondertekend exemplaar hebt ontvangen. Twee van de drie dagen bedenktijd moeten werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende doordeweekse dag.

Handel je als koper namens een bedrijf of beroep? Dan geldt de bedenktijd niet.

Wil je een beroep doen op de bedenktijd? Dan moet je een ontbindingsverklaring sturen naar de verkoper. Zorg ervoor dat de verkoper die krijgt vóór het einde van de drie-dagen-termijn. Is de bedenktijd voorbij? Dan kan je de overeenkomst niet zomaar meer ontbinden.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die de koper en verkoper in de koopovereenkomst kunnen opnemen en die de koop kunnen stopzetten. Waaraan moet je dan denken?

 • Financieringsvoorbehoud

Krijg je als koper de hypotheek niet rond voor een bepaalde datum? Dan kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 • Voorbehoud van de verkoop van eigen woning

Lukt het je niet om je eigen huis te verkopen? Dan kan je boetevrij de overeenkomst ontbinden.

 • Gemeentelijke toestemming of vergunning

Heb je verbouwingsplannen? Daarvoor heb je misschien een vergunning nodig. Je kunt dan in de koopovereenkomst laten opnemen dat de koop niet doorgaat, als de gemeente geen vergunning verleent.

 • Bouwkundig onderzoek

Soms moet je in je nieuwe huis gebreken herstellen. De kosten kunnen dan hoog oplopen. Wil je dat voorkomen? Spreek dan met de verkoper af dat je een bouwkundig specialist inschakelt. Die bepaalt dan de kosten van het herstel. Spreek bijvoorbeeld af dat je de overeenkomst mag ontbinden als die kosten hoger zijn dan 5.000 euro. Soms heb je geen tijd om van tevoren een bouwkundig onderzoek te laten doen. Neem dan een bepaling in de koopovereenkomst op. Spreek bijvoorbeeld af dat je het recht hebt om de woning niet te kopen als uit onderzoek blijkt dat de herstelkosten hoger zijn dan 15.000 euro.

Wettelijke onderzoeksplicht

Als koper heb je een wettelijke onderzoeksplicht. Dat betekent dat je als koper vooraf goed op de hoogte moet zijn van de staat van de woning. Daar moet je zelf voor zorgen.

Je bekijkt zelf de woning en je stelt vragen aan de verkoper. De volgende vragen zijn belangrijk.

 • Hoe staat het met het onderhoud van de woning?
 • Wat zijn de gebreken die de verkoper al tijdens het wonen is tegengekomen?
 • Hoe is de relatie met de buren? Zijn er in de omgeving zaken waar rekening mee gehouden moet worden?

Probeer hoe dan ook problemen te voorkomen. Laat een jurist jouw koopovereenkomst beoordelen. Het gaat tenslotte om de koop van een woning en dus om een hoop geld.