Financiële planning

Waarom een financiële planning?

De overheid schuift steeds meer verantwoordelijkheden door naar de burgers. De WAO is bijvoorbeeld getransformeerd naar de WIA. Steeds meer regelingen worden afgeschaft of versoberd. Langlopende polissen (levensverzekeringen) blijken niet het gewenste resultaat op te leveren. Arbeidsongeschiktheidsregelingen worden steeds verder beperkt. Werkloosheidsuitkeringen zijn gemaximeerd en er zijn zelfs plannen om de duur te verkorten naar maximaal 12 maanden. Kosten lopen steeds meer op. Kortom, daarom!

Stel jezelf eens de volgende vragen;

  • Wat gebeurt bij arbeidsongeschiktheid, hoe ver daalt het inkomen?
  • Je wordt werkloos, wat zijn daarvan de financiële gevolgen ?
  • Je wilt eerder stoppen met werken, is dat nu nog mogelijk?
  • Wat wordt het pensioeninkomen op leeftijd 65 (66 of 67) of bij eerder stoppen?
  • De partner komt plotseling te overlijden, is de (risico)verzekering nog wel toereikend?
  • Wordt de hypotheek gedeeltelijk of volledig afgelost bij overlijden?
  • En de kinderen, wie zorgt voor hen, is dit notarieel vastgelegd?
  • Schadeverzekeringen zijn noodzakelijk, maar is de dekking nog wel voldoende en wanneer is de laatste update geweest?

EuroVesta Financieel Advies heeft de deskundigheid in huis om je professioneel te begeleiden.