CONSUMENTENKOOP? ALS KOPER GENIET U EXTRA BESCHERMING

U loopt langs de plaatselijke autogarage. En daar staat hij: die mooie tweedehands auto die u al zo lang zocht. Na enig onderhandelen komt u tot overeenstemming.

Koopovereenkomst
Op de koopovereenkomst staat de volgende zin: Het bovenomschreven voertuig is verkocht aan de koper in de staat waarin het voertuig zich op het moment van koop bevond inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken zoals door de koper gezien, beoordeeld, (indien mogelijk) bereden en akkoord is bevonden. U tekent en rekent af. Vol trots rijdt u naar huis. Maar daags daarna vertoont de auto problemen. We maken een lang verhaal kort: Het hele motorblok moet worden vervangen en de kosten bedragen meer dan € 10.000,-.

Natuurlijk gaat u terug naar de garage. Maar de verkoper wijst op de verklaring die u heeft ondertekend: U heeft de auto gekocht in de staat waarin deze zich bevond. Dus ophouden met zeuren.

Einde verhaal?

Consumentenkoop
De wetgever beschermt consumenten die (roerende) goederen (niet diensten!) kopen bij een professionele partij. Dus iemand die er zijn beroep van maakt om goederen te verkopen. Deze bescherming is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. In het bijzonder in de artikelen 7:1 t/m 7/50 BW. We noemen twee belangrijke voorbeelden van deze bescherming:

  • Indien het product dat u heeft gekocht binnen zes maanden na aanschaf defect blijkt te zijn geldt er een omgekeerde bewijslast. Aangenomen wordt dat het product bij aflevering al een gebrek had. Op de verkoper ligt dan de bewijslast om aan te tonen dat het gebrek is veroorzaakt door uw handelen. Bijvoorbeeld dat u het product heeft laten vallen.
  • Heeft u het product via internet gekocht dan heeft u gedurende veertien dagen na ontvangst van het product het recht om de koop zonder opgave van redenen te ontbinden.

Belangrijk is te onderkennen dat u deze extra bescherming als koper niet geniet wanneer u van een particulier koopt. Dus wanneer u iets koopt via een site als Marktplaats of de auto van uw buurman.

Recht hebben en krijgen zijn twee verschillende zaken
U kunt het recht aan uw zijde hebben. In de praktijk is het dan vaak de kunst om dit recht ook te krijgen. Bij niet integere verkopers is dit vaak lastig. Een advocaat levert vaak een hoge rekening op. Uw financieel belang moet dan deze rekening rechtvaardigen. Ook moet u vrij zeker zijn van uw zaak. Verliest u de zaak dan zit u met een rekening van uw advocaat en moet u misschien ook nog eens de juridische kosten vergoeden die de tegenpartij heeft moeten maken.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u voor veel zaken van goede juridische bijstand verzekerd. Vaak zullen de juristen in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar u direct helpen. In bijzondere situaties kunnen zij samen met u een beroep doen op een externe advocaat.

De premie van een goede rechtsbijstandverzekering is vaak minder dan wat u moet betalen voor een gespecialiseerde advocaat die één uur voor u werkt. Maar de rechtsbijstandverzekering is wel een complexe verzekering.  De verzekering geeft bijvoorbeeld geen recht op juridische bijstand voor een geschil dat er al was op het moment dat u de rechtsbijstandverzekering afsloot.

Een goede rechtsbijstandverzekering versterkt uw positie als consument. Zij helpt u uw recht te krijgen daar waar u dat ook heeft.

Wilt u meer weten? Laat ons dit dan weten. Wij informeren u graag!